top of page

Services Of The Foundation

A social worker on his way the a client

The meetings between  the social worker and  the client take place at the her/his home,  in her/his natural environment.

 

The professional approach is multi-dimensional, which means that all aspects and resources that make up the client’s  personal world are taken into account, the past, the profession, the favorite hobbies and  volunteering activities, the  physical and mental capabilities, the financial situation, family relationships and other contacts that are important to the client.
Within the framework of the visits and the bond that is created between the client and the social worker, the needs of client are continuously re-evaluated and “tailor-made”, creative solutions to problems are looked for. 

 

How do we proceed?

The social worker supports and prepares the client emotionally and mentally for the challenges arising with old age. S/he  mediates, realizes rights, maintains contact with organizations and professionals and ensures that the client benefits optimally from existing services in the community.
Before a client  moves to a retirement home or an assisted living facility, the social worker is involved, helps with choosing the best place  and provides all necessary advice. After the move the social worker  continues to visit the client and helps him integrate into the new environment.

 

The social services of the association are provided free of charge and are financed from Dutch restitution moneys and donations in Israel and abroad.

RECHTEN VAN DE SHOAH OVERLEVENDEN

 

Een van de belangrijkste doelstellingen van onze stichting is verbetering van het financiële welzijn van onze klanten door hun financiële en juridische rechten te realiseren. Vaak zijn deze rechten niet bekend bij het grote publiek (met inbegrip van de Nederlanders in Israël) zoals we te weten zijn gekomen tijdens lezingen en de reacties daarop.

In 2015 heeft de manager van de stichting, samen met de adviseur inzake rechten, op verschillende plaatsen in Israël lezingen gehouden, waarbij uitleg werd gegeven over de rechten, de voordelen, de toeslagen en de wetten ten gunste van de Shoah overlevenden. De lezingen werden bijgewoond door 499 Shoah overlevenden. Aan het einde van elke lezing was er de mogelijkheid van een persoonlijk consult. Tot nu toe hebben onze klanten, dankzij deze door ons ontwikkelde dienst, aanzienlijke sommen geld gekregen waar zij recht op hadden.

In de gevallen waarin bemiddeling nodig is, wordt de klant begeleid tot verkrijging van alle rechten. 

De adviseur inzake rechten, mevrouw Yael Amossi, bevindt zich elke donderdag in het kantoor van de stichting tussen 9:00 en 15:00 en is telefonisch te bereiken op nr. 03-6242920. Het is ook mogelijk van te voren een afspraak te maken met de adviseur voor een persoonlijk gesprek.

 

“EEN STEM UIT HET VERLEDEN”: DE BEHANDELING VAN DEMENTERENDEN EN HUN FAMILIE 

Het doel van de dienst is het geven van advies en langdurige professionele psychosociale zorg aan dementerende klanten en hun familieleden.  Bij veel dementerenden is er gebrek aan stimulatie en activiteiten, wat bij hen verveling en frustratie oproept. Velen van hen voelen angst, eenzaamheid, depressie, onmacht en verlies van controle over hun leven. 

De sociale werkster van de Nini Czopp Stichting gaat als volgt tewerk:

 

Zij geeft informatie aan de familieleden over de belangrijkste fasen van dementerende ziekten en over de benutting van de rechten die daaraan verbonden zijn.

Een steunverlenende band met de dementerende klant gedurende de verschillende fasen van de ziekte en de fysieke/functionele en geestelijke behoeften die in iedere fase opkomen.

Advies, begeleiding en steun aan het familielid, de hoofdverzorger – de  levenspartner, de familieleden en buitenlandse hulpverleners.

 

Wij zien de familie als een integraal onderdeel voor de behandeling van een dementerende klant. De familieleden zijn min of meer de hoofdverzorgers en hebben geen informatie en richtlijnen  over de zorg voor hun familielid, zij zijn zowel fysiek als geestelijk uitgeput door de dagelijkse last van de verzorging en lijden onder de nimmer aflatende stress. 

 

In 2015 hebben 993 ontmoetingen voor steunverlening plaatsgevonden met de klanten, de familieleden en de directe zorgverleners van de dementerenden.

 

HANDHAVING VAN DE AUTONOMIE VOOR OUDEREN

 

Het tijdperk van de ouderdom wordt gekarakteriseerd door vele uitdagingen: afscheid van het werk, verandering van inkomsten, andere vrijetijdsbezigheden, omgaan met sociale en familiale veranderingen, achteruitgang van de gezondheid enz. Deze periode wordt ook gekarakteriseerd door vele overgangen, zoals verandering van woning en woonplaats, verhuizing naar een bejaardenhuis of verzorgingshuis. 

 

In deze levensphase  is het zeer belangrijk te garanderen dat de wensen en verzoeken van de oudere mens gerealiseerd worden in overeenkomst  met zijn persoonlijke levensbeschouwing, zoals die was tijdens zijn hele leven. Op die manier ontstaat een gevoel van zekerheid en worden gevoelens van onzekerheid, die kunnen opkomen bij alle uitdagingen en veranderingen in de ouderdom, minder.

 

Het brede publiek, met inbegrip van ouderen en professionelen, zijn zich niet bewust van de mogelijkheden die er bestaan voor het wettelijke plannen en vermijden van medische zorg en verpleging. 

 

De sociale werkers van de stichting helpen bij het plannen door het invullen van juridische documenten die de persoonlijke wens van de oudere weergeven, en laten zo zijn stem horen wanneer hij dat zelf niet meer kan. Hierbij wordt benadrukt dat het niet gaat om juridisch advies. Het project wordt begeleid door advocaat Carmit (Shay) Toledano, de juridische adviseur van de stichting.

 

PSYCHOTHERAPIE

 

De stichting zorgt voor individuele psychotherapie bij de klant thuis door een klinisch sociaal werkter, gediplomeerd, door de WUV erkend  psychotherapeut. Voor details kunt u bellen naar Maya, 03-6242910.

bottom of page