top of page

סיוע סביב משבר בריאותי

מענה מיידי למשבר בריאותי תפקודי

השירות כולל סל שעות טיפול אישי הממומנות על ידי העמותה וניתנות דרך חברות סיעוד (סיוע בפעולות היום יום (ADL) בעקבות ירידה בתפקוד הפיזי והקוגניטיבי, סיוע לאחר אשפוז, ניתוח וכד').

מטרת הסיוע היא לתת מענה מיידי למשבר בריאותי ולספק "מרווח נשימה" לאדם ולמשפחתו לאסוף את הכוחות, לאמוד את המצב ולהתארגן בהתאם. 

במקביל להפעלת הסיוע, העו"ס מספק ידע ומידע ומסייע ללקוח ולמשפחתו לתור אחר פתרונות קבע ולמצותם.

 

השירות כרוך בהשתתפות עצמית של 30% וניתן בהתאם לקריטריונים כלכליים. 

לפרטים ניתן לפנות לעובד הסוציאלי המטפל או למשרד: 09-9794146

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות
bottom of page