top of page

סיוע בהפגת הבדידות

מודעה ערכות פעילות מאי 2020.jpg

לב תכנית זו מופנה לחיזוק הקשרים החברתיים והיחסים המשפחתיים

ולהעמקת פעילות הפנאי.

נחנו מעודדים אותם לחזור לתחביבים נשכחים מהעבר

ומעוררים התעניינות לפעילויות העשויות לתת תוכן משמעותי ומספק לחיים. 

במידת הצורך  אנו מגדילים את תדירות המפגשים המקצועיים

מצד העובדים הסוציאליים, בבית הלקוח.  

טיפול בלקוחות עריריים:

אוכלוסייה זו הוגדרה בעמותה כאוכלוסייה בסיכון גבוה. 

 

פעולות עיקריות שהעובד הסוציאלי בעמותה עוסק בהן כאשר הוא מטפל באדם ערירי:

ביקורי בית תכופים ואינטנסיביים: 

  העובד הסוציאלי נגיש במיוחד כלפיי האדם הערירי ומהירות התגובה שלו כלפיו מיידית.

מציאת דרכים להפגת בדידות סובייקטיבית ואובייקטיבית וסיוע בחיבור למקורות תמיכה. 

ליווי האדם הערירי לבדיקות ולרופאים, ליווי כאשר מתאשפז בבית חולים.

סיוע בהמצאת מסמכים ובהתמודדות עם ביורוקרטיה.

מציאת פתרונות לארוחות והסעדה.

סיוע בקבלת החלטה על כניסה לדיור מוגן/בית אבות.

התלוות פיזית לאדם הערירי על מנת להתרשם מבתי אבות ודיורים מוגנים.

סיוע נפשי ופיזי בתהליך הפרידה מהבית בעת מעבר לבית אבות.

מציאת פתרונות אינסטרומנטליים לאריזה, פירוק, העברת החפצים ועוד.

 

תפירת חליפת כלי תכנון משפטיים בזקנה: תכנון הזקנה מבחינה כלכלית ומבחינת החלטות על הגוף.  

איתור סימנים מוקדמים למצבים פיזיים/קוגניטיביים/נפשיים והעלאתם למודעות לשם קבלת טיפול מתאים.

סיוע בקבלת החלטות הקשורות לקבורה, קבורה אלטרנטיבית וחלופות שונות, בהתאם לתרבות האדם ולכיבוד   רצונותיו (עלי שלכת, תרומת הגופה למדע, וכד').

לפרטים ניתן לפנות לעובד הסוציאלי המטפל או למשרד: 09-9794146

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות
bottom of page