top of page

זכויות ניצולי שואה

מנכ"ל עמותת ניני צ'ופ, מומחית זכויות ניצולי שואה, מעבירה הרצאה על זכויות ללקוחות העמותה ולניצולי שואה בבאר שבע

אחת ממטרות העמותה הנה שיפור מצבם הכלכלי של ניצולי השואה.

זאת אנו עושים באמצעות מיצוי הזכויות שלהם כניצולי שואה (רנטות, הטבות ומענקים). 

לעתים קרובות זכויות אלה אינן ידועות בציבור הרחב (זה כולל גם ההולנדים בארץ), כפי שנוכחנו לדעת בהרצאות והתגובות על כך. 

בשנת 2015 מנכ"לית העמותה, יחד עם יועצת הזכויות, העבירו הרצאות במקומות שונים בארץ, שבהן הסבירו מהן הזכויות , ההטבות המענקים והחוקים מעניקים לניצולי שואה. בהרצאות נוכחו 499 ניצולי שואה. בסוף כל הרצאה ניתנה אפשרות לייעוץ "אחד על אחד".

 

בשנת 2015 מנכ"לית העמותה, יחד עם יועצת הזכויות, העבירו הרצאות במקומות שונים בארץ, שבהן הסבירו מהן הזכויות , ההטבות המענקים והחוקים מעניקים לניצולי שואה. בהרצאות נוכחו 499 ניצולי שואה. בסוף כל הרצאה ניתנה אפשרות לייעוץ "אחד על אחד". 

 

בעמותה מתקיים שירות מיצוי זכויות כלכליות-רפואיות של ניצולי שואה, ללא תמורה. בארץ קייימים עשרות ארגונים המטפלים בזכויות ניצולי שואה והבירוקרטיה מורכבת לעיתים ולא נגישה. יועצת הזכויות של העמותה והעובדים הסוציאליים בה, מתמצאים היטב בשלל בזכויות ובדרכים להשיגן ולמצותן. הצלחנו להשיג לאנשים סכומים מצטברים בשווי של מיליוני שקלים, ללא עמלות.

יועצת הזכויות נמצאת מידיי חמישי במשרדי העמותה, בין השעות 9:00-15:00 בטלפון 09-9794146.

ניתן אף לקבוע מראש פגישת ייעוץ פנים אל פנים. 

לפרטים ניתן לפנות לעובד הסוציאלי המטפל או למשרד: 09-9794146

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות
bottom of page