top of page

שמירה על אוטונומיה בגיל זקנה

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות

יום המודעות השני "האם יכול להיות סוף טוב 2" התקיים בסינמטק תל אביב ב22.2.17 עבור 500 אנשי מקצוע וזקנים ועסק בנושא תהליכי סיום החיים דרך אמצעים אמנותיים: סרטים, הצגות, מחול ומוזיקה.

התמה המרכזית: כלים להתמודדות עם השחיקה של אנשי המקצוע והמטפלים בזקנים במטרה להפיח בהם מוטיבציה וידע, בדרך לשינוי חברתי.

 

במקביל אנו מקיימים "סדנא בפארק"- סדנאות באווירת פיקניק לאנשי מקצוע שמטרתן ללמד כיצד לשוחח באופן ישיר ואפקטיבי על המוות.

 

אנו מאמינים ששינוי חברתי אמיתי בתחום זקנה, שעיקרו שמירה על אוטונומיה, מתחיל מקבלת ידע שמשפיע על עמדות. אנו עושים מאמצים עילאיים להפיץ את הבשורה בקרב אנשי מקצוע, זקנים , בני משפחה וקהל רחב.

תקופת הגיל המבוגר מאופיינת באתגרים רבים: פרישה מהעבודה, שינוי בהכנסות, בתעסוקה, עיסוקים חדשים לשעות הפנאי, התמודדות עם שינויים חברתיים, משפחתיים, בריאות ועוד. התקופה מאופיינת גם במעברים רבים, שינוי אופי המגורים ומקום מגורים, מעבר לדיור מוגן או לבית אבות. 

בתקופה זו, קיימת חשיבות רבה להבטיח כי הרצונות והשאיפות של האדם המבוגר יוגשמו ברוח תפיסת עולמו האישית, כפי שהייתה לאורך שנות חייו. זאת תוך קיום תחושת ביטחון והקטנת תחושות של חוסר וודאות שעלולות להגיע אל מול כל האתגרים והמעברים בזקנה.

הציבור הרחב, לרבות אנשים מבוגרים ואנשי המקצוע, אינם מודעים לאפשרויות העומדות בפניהם לתכנון ומניעה משפטיים בענייני טיפול רפואי וסיעודי.

התכנון נעשה באמצעות סיוע של העובדים הסוציאליים בעמותה במילוי מסמכים משפטיים שיביעו את רצונו של האדם, ישמיעו את קולו כשהוא כבר לא יוכל לעשות כן. יש להדגיש כי לא מדובר בייעוץ משפטי. את הפרויקט מלווה עו"ד כרמית (שי) טולדנו, היועצת המשפטית של העמותה. 

לפרטים ניתן לפנות לעובד הסוציאלי המטפל או למשרד: 09-9794146

תפירת כלי תכנון משפטיים לשם הזדקנות בשליטה

כיצד לשמור על האוטונומיה שלי בגיל זיקנה

Please reload

bottom of page