סדנאות לצוותי עובדים

גלריית תמונות

לנשום...

סדנא העוסקת בתחושת השחיקה ולחץ בעבודה עם זקנים

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות