top of page

ימי עיון - האם יכול להיות סוף טוב

יום עיון "האם יכול להיות סוף טוב"- אודות אחריות אנשי המקצוע על תהליכי סיום החיים

 

ביוזמת ותכנון עמותת ניני צ'ופ ועמותת קשת המשאלות, ובשת"פ עם החוג לגרונטולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

בתאריך 24.2.16, באודיטוריום הכט אשר על הכרמל, באוניברסיטת חיפה, התכנסו 430 ממיטב אנשי המקצוע בארץ בתחום הטיפול באנשים מבוגרים: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, מלוות רוחניות, פסיכולוגים ואחיות וקהל רחב. 

הנושא בו עסק יום העיון הוא נושא משמעותי וחשוב מאין כמוהו אך בני אדם מעדיפים לדחוק אותו לקרן זווית ולראות בו טאבו- תהליכי סיום החיים והמוות. 

מטרת יום העיון הייתה להעלות למודעות ולטפל בסוגיות אתיות ומקצועיות גם יחד: מהי יכולת הבחירה של האדם על תהליכי סיום החיים של עצמו? האם אנשי המקצוע מודעים לאפשרות לתכנן את סיום החיים? האם הם מביאים את המידע ללקוחות שלהם?

במסגרת ההרצאות והסדנאות שעברו המשתתפים, ניסינו, על ידי שימוש במיומנויות יצירתיות, כולל ליצנות רפואית, מוזיקה, שיח ישיר על המוות על קפה ועוגה, תכנון משפטי בזקנה ובאמצעות מיטב הפרופסורים שהרצו, לתת נקודות זווית שונות ומגוונות ולהעשיר את קהל השומעים .

פרופ' ישראל דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה (מדעי הזקנה) ציין בברכתו את הנוכחים כי מעולם לא חשב שניתן למלא כך את אודיטוריום הכט, כאשר נושא יום העיון הוא נושא ממנו אנו משתדלים להימנע בכל כוחנו:

דיבור ישיר וכן על סוף החיים.

האולם היה מלא עד אפס מקום ואנשים התחננו לקנות כרטיס בעמידה, דבר המצביע על הצורך האדיר בידע ומיומנויות בתחום. 

עמותת ניני צ'ופ עוסקת בין השאר, גם בייעוץ באשר לתכנון משפטי בזקנה: מהם הכלים לשמירה על אוטונומיה ועל החלטות רפואיות על הגוף, בייעוצה הצמוד של עו"ד מומחית לזקנה ומשפט.

 

נשמח להמשיך ולסייע במילוי הטפסים הרלוונטיים לכל אחד ואחת מכם, באופן מקצועי ודיסקרטי וללא עלות.

עמותת ניני צ'ופ: 03-6242920 

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות
bottom of page