top of page

Wat maakt ons uniek?

Ons werkmodel met multidimensionele aanpak

Het unieke van het werkmodel van onze stichting komt tot uiting in het feit dat de professionele gesprekken tussen de klant en de sociale werker in het huis van de klant plaatsvinden, in zijn natuurlijke omgeving.

 

De bejegening tot de klant is multidimensioneel, wat betekent dat alle factoren en middelen die zijn persoonlijke wereld uitmaken in acht genomen worden, met inbegrip van zijn verleden, zijn beroep, de dingen waarmee hij zich bezighoudt, zijn geliefde vrijetijdsbestedingen, zijn vrijwilligerswerk, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden, zijn financiële toestand, zijn familierelaties en relaties met de voor hem belangrijke personen. 

 

In het kader van de lopende bezoeken en de band die tussen de klant en de sociale werkster/werker is ontstaan, worden de behoeften van de klant steeds opnieuw geëvalueerd.

Volgens deze evaluatie wordt voor elke klant een “op maat gemaakte” oplossing gevonden, die veranderbaar en flexibel is al naar de behoeften die “onderweg” opkomen. 

 

Hoe gaan wij tewerk?

Een sociale werkster verleent steun en begeleidt de klant op emotioneel/geestelijk gebied bij de uitdagingen van het ouder worden. 

De sociale werkster bemiddelt, realiseert rechten, onderhoudt beroepsmatige relaties met organisaties en professionelen, zorgt ervoor dat bestaande diensten in de gemeenschap zo goed mogelijk ten gunste van de klant verleend worden.

Voordat een klant van de stichting naar een ouderhuis of verzorgingshuis verhuist, is de sociale werkster daarbij betrokken en geeft raad bij het nemen van het besluit te verhuizen. De sociale werkster van de Nini Czopp Stichting blijft de klant bezoeken en helpt hem bij zijn integratie in de nieuwe woonomgeving.

De sociale diensten van de stichting worden zonder betaling verleend en worden gefinancierd uit de Marorgelden en donaties. 

bottom of page