top of page

מודל העבודה

עובד סוציאלי, בדרכו ללקוח

ייחודיות מודל העבודה בעמותה באה לידי ביטוי בכך שהמפגשים המקצועיים בין הלקוח לבין העובד הסוציאלי נעשה בבית הלקוח, בסביבתו הטבעית. 

הגישה ללקוח היא גישה מערכתית, מכוונת לקוח, המתייחסת למכלול הגורמים והמשאבים המרכיבים את עולמו האישי וכוללים את העבר שלו, המקצוע שלו, תחומי עיסוקיו, תעסוקת הפנאי המועדפת עליו, תחומי התנדבות, משאבים פיזיים, נפשיים, מצב סוציו-אקונומי, יחסים בתוך המשפחה ועם אנשים משמעותיים. 

במסגרת הביקורים השוטפים והקשר החזק הנרקם בין הלקוח לעובד\ת הסוציאלי\ת, מבוצעות הערכות מחודשות של צרכי הלקוח. 

על פי הערכות אלו, נתפרת "חליפת מענים" המתאימה לכל לקוח ולקוח אשר משתנה ומתגמשת בהתאם לצרכים המתעוררים בדרך.

 

ומה אנו עושים? 

העובד הסוציאלי תומך ומלווה את הלקוח מבחינה רגשית-נפשית אל מול אתגרי ההזדקנות.

העובד הסוציאלי מתווך, מגשר, ממצה זכויות, נמצא בקשרים מקצועיים עם ארגונים ואנשי מקצוע, מפעיל את השירותים הקיימים בקהילה לשם טיפול מיטבי בלקוח ומסייע בהגשת בקשות לקרנות. 

כאשר לקוח העמותה עובר לבית אבות או לדיור מוגן, העובד הסוציאלי מעורב ומייעץ בתהליך קבלת ההחלטה על המעבר. העובד הסוציאלי מטעם עמותת ניני צ'ופ, ממשיך לבקר את הלקוח ולסייע בהסתגלות לסביבת המגורים החדשה. 

השירותים הסוציאליים בעמותה מוענקים ללא תשלום וממומנים על ידי כספי קרן מרור ותרומות. 

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות
bottom of page