top of page

ימי עיון - האם יכול להיות סוף טוב

יום עיון "האם יכול להיות סוף טוב 2 " 

אודות אחריות אנשי המקצוע

על תהליכי סיום החיים.

 

ביוזמת ותכנון

עמותת קשת המשאלות ועמותת ניני צ'ופ

 

בשיתוף פעולה עם החוג לגרונטולוגיה, 

אוניברסיטת חיפה.

יום המודעות השני "האם יכול להיות סוף טוב 2" התקיים בסינמטק תל אביב ב22.2.17 עבור 500 אנשי מקצוע וזקנים ועסק בנושא תהליכי סיום החיים דרך אמצעים אמנותיים: סרטים, הצגות, מחול ומוזיקה.

התמה המרכזית: כלים להתמודדות עם השחיקה של אנשי המקצוע והמטפלים בזקנים במטרה להפיח בהם מוטיבציה וידע, בדרך לשינוי חברתי.

 

במקביל אנו מקיימים "סדנא בפארק"- סדנאות באווירת פיקניק לאנשי מקצוע שמטרתן ללמד כיצד לשוחח באופן ישיר ואפקטיבי על המוות.

 

אנו מאמינים ששינוי חברתי אמיתי בתחום זקנה, שעיקרו שמירה על אוטונומיה, מתחיל מקבלת ידע שמשפיע על עמדות. אנו עושים מאמצים עילאיים להפיץ את הבשורה בקרב אנשי מקצוע, זקנים , בני משפחה וקהל רחב.

נשמח להמשיך ולסייע במילוי הטפסים הרלוונטיים לכל אחד ואחת מכם, באופן מקצועי ודיסקרטי וללא עלות.

עמותת ניני צ'ופ: 03-6242920 

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות
bottom of page