top of page

סדנאות לצוותי עובדים

עמותת ניני צ'ופ עורכת לאנשי מקצוע, לבני משפחה ולמתנדבים הרצאות וסדנאות בתחומים הקשורים לזקנה, לניצולי שואה ועוד. המרצים הנם בעלי תואר שני וניסיון רב במתן הרצאות, ידע תיאורטי מעמיק וניסיון בפרקטיקה בשטח. 

עמותת ניני צ'ופ משתפת את הידע והניסיון המקצועי שלה על גיל הזקנה גם עם הציבור הרחב, ובפרט לדיירים בבתי אבות ודיורים מוגנים ברחבי הארץ.

מלח, פלפל, שום בצל...השתלמות לאנשי מקצוע בתחום זקנה

.אוקטובר 2020 התקיימה השתלמות בה נלמדו כל האפשרויות והכלים לתכנון רפואי מקדים של החלטות רפואיות.

.מטרה היא לעסוק במניעה של מצבים ולאפשר לאדם הזקן שליטה מירבית על רצונותיו

.(בין השאר לימדנו כיצד להתמודד עם הפקדה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך רפואי (טופס ד

ב 31.01.2018 התקיימה סדנת ת'כלס לאנשי מקצוע על אופן מילוי טפסי הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח מתוקף חוק החולה נוטה למות

סדנאות והרצאות לצוות העמותה

העמותה מקיימת הרצאות בנושאים שונים לצוות העובדים

  • תפירת כלי תכנון משפטי לשם הזדקנות בשליטה

  • לנשום.. תחושת שחיקה ולחץ בעבודה עם מטופלים

  • טכניקות ומיומנויות לטיפול בזקנים ובני משפחה

  • טיפול בניצולי שואה ובני משפחותיהם

  • האם יכול להיות סוף טוב

האם יכול להיות סוף טוב

יום עיון אודות אחריות אנשי המקצוע על תהליכי סיום החיים. ביוזמת ותכנון עמותת ניני צ'ופ ועמותת קשת המשאלות, בשת"פ החוג לגרונטולוגיה אוניברסיטת חיפה

2 האם יכול להיות סוף טוב

יום עיון "האם יכול להיות סוף טוב 2 ", אודות אחריות אנשי המקצוע על תהליכי סיום החיים

Please reload

טפסים להורדה
תוספת ראשונה
חוק החולה הנוטה למות
תוספת שנייה
חוק החולה הנוטה למות

תפירת כלי תכנון משפטיים לשם הזדקנות בשליטה

כיצד לשמור על האוטונומיה שלי בגיל זיקנה

Please reload

bottom of page